Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to etap końcowy istnienia spółki. Porządkowane oraz zamykane są wtedy wszystkie sprawy spółki. Należy pamiętać o tym, że nie ma możliwości zamknięcia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia na dzień. Możliwość jej sprzedaży jest jednym z dostępnych rozwiązań, ale likwidacja spółki może okazać się jedynym wyjściem, gdy nie znajdziemy chętnego […]

Czytaj dalej

Po przeczytaniu tego wpisu dowiesz się jak wygląda sytuacja pracownika w okresie wypowiedzenia, w tym m.in. jak kształtuje się kwestia urlopu oraz wynagrodzenia.

Czytaj dalej

Jednym ze sposobów dochodzenia wierzytelności jest złożenie przez wierzyciela wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika. Podstawy ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika posiadającego status przedsiębiorcy, który stał się niewypłacalny, co oznacza, że nie wykonuje on wymagalnych zobowiązań lub gdy jego zobowiązania przekroczą wartość jego majątku, nawet wówczas jeżeli zobowiązania wykonuje na bieżąco. […]

Czytaj dalej

Umowa przedwstępna

  • 2022-08-25
  • 7 min read

Po przeczytaniu tego artykułu dowiesz się co to jest umowa przedwstępna, jakie są skutki jej zawarcia oraz kiedy następuje przedawnienie roszczeń.

Czytaj dalej

Po przeczytaniu tego artykułu dowiesz się czym jest upadłość konsumencka, jakie wynikają skutki z jej ogłoszenia oraz kto może zostać wnioskodawcą.

Czytaj dalej

Po przeczytaniu tego artykułu dowiesz się jaka jest różnica między zaliczką a zadatkiem oraz czy zadatek podlega zwrotowi.

Czytaj dalej