radca prawny łódź
Radca Prawny

Krzysztof Skonieczka

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Akademia Spółek. W latach 2013-2018 wykonywał zawód adwokata. Od 2018 roku wykonuje zawód radcy prawnego.

Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców, jednostek budżetowych oraz uczelni publicznych. Specjalizuje się w prawie cywilnym, w tym w kontraktowym, w szczególności w prowadzeniu obsługi inwestorskiej dla zadań z zakresu robót budowlanych dotyczących obiektów oświaty, kultury i sportu, obiektów o charakterze użyteczności publicznej, budownictwa mieszkaniowego, infrastruktury technicznej oraz innych obiektów budowlanych. Posiada także doświadczenie w sporach korporacyjnych, sprawach z zakresu prawa gospodarczego i handlowego.

E-mail: krzysztof.skonieczka@kancelariaskonieczka.pl
telefon: 662 077 070

Radca Prawny

Ewelina Skonieczka

Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim oraz aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi.

W latach 2011-2012 odbywała studia podyplomowe z prawa podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim.

Od 2021 roku wykonuje zawód radcy prawnego. Posiada doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców, w prawie cywilnym, w tym w prawie kontraktowym, w prawie gospodarczym i handlowym: w szczególności w rozwiązywaniu sporów korporacyjnych, prawie rodzinnym i opiekuńczym.

E-mail: ewelina.skonieczka@kancelariaskonieczka.pl
Telefon: 792 559 925