Kancelaria Skonieczka

Prawo Spadkowe Łódź

Nasza kancelaria prawna z Łodzi świadczy profesjonalną i kompleksową pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa spadkowego. Radca prawny specjalizujący się w prawie spadkowym pomoże Państwu w rozwiązaniu wszelkich problemów związanych z przeprowadzeniem postępowania spadkowego, stwierdzeniem nabycia spadku, działem spadku czy też odrzuceniem spadku.

Co to jest prawo spadkowe?

Spadek to zbiór praw i obowiązków, które przechodzą na osoby wskazane w testamencie lub przepisami ustawy po śmierci osoby, która je posiadała. Prawo spadkowe to gałąź prawa cywilnego, regulująca kwestie związane z przeprowadzeniem postępowania spadkowego, działem spadku, odrzuceniem spadku, a także kwestie związane z zachowkiem. Radca prawny z Łodzi specjalizujący się w prawie spadkowym pomoże Państwu w rozwiązaniu wszelkich problemów związanych z przeprowadzeniem postępowania spadkowego, działem spadku czy też odrzuceniem spadku.

wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości dłużnika

Stwierdzenie nabycia spadku Łódź

Stwierdzenie nabycia spadku polega na potwierdzeniu przez sąd, że dana osoba jest faktycznym spadkobiercą. Jest to konieczne w sytuacji, gdy nie ma testamentu lub brakuje jakiegoś z elementów testamentu. W celu uzyskania stwierdzenia nabycia spadku należy złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania zmarłego.

Dział spadku

Dział spadku polega na podziale majątku po zmarłym między spadkobierców. W przypadku, gdy zmarły nie pozostawił testamentu, dział spadku odbywa się na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. Radca prawny z Łodzi specjalizujący się w prawie spadkowym pomoże Państwu w przeprowadzeniu działu spadku, a także w ewentualnych sporach między spadkobiercami.

Odrzucenie spadku – w jaki sposób zrzec się spadku?

Odrzucenie spadku polega na rezygnacji przez spadkobiercę z przyjęcia dziedzictwa. Aby skutecznie odrzucić spadek, należy złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania zmarłego w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania (np. jeśli zmarły mieszkał w Łodzi, wniosek o odrzucenie należy złożyć w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania). Radca prawny specjalizujący się w prawie spadkowym pomoże Państwu w przygotowaniu wymaganych dokumentów i złożeniu wniosku o odrzucenie spadku.

Zachowek – co to jest, ile wynosi i komu przysługuje?

Zachowek to roszczenie osoby, która pozostaje w związku małżeńskim lub w stosunku pokrewieństwa ze zmarłym, do udziału w dziedziczeniu. Jest to uprawnienie do uzyskania części majątku po zmarłej osobie, przysługujące bliskim członkom rodziny. Osobami uprawnionymi do zachowku są wyłącznie dzieci, wnuki, małżonkowie, rodzice lub rodzeństwo zmarłego. W Polsce zgodnie z Kodeksem Cywilnym zachowek wynosi 1/2 wartości udziału w spadku, natomiast jeśli osoba uprawniona jest trwale niezdolna do pracy lub małoletnia – 2/3. Radca prawny z Łodzi specjalizujący się w prawie spadkowym pomoże Państwu zrozumieć zasady zachowku, ustalić czy zachowek przysługuje oraz wyjaśnić, jakie kroki należy podjąć, aby uzyskać swoje uprawnienia.

Dlaczego warto skorzystać z profesjonalnej pomocy w zakresie prawa spadkowego?

Właściwa interpretacja przepisów prawa spadkowego może być skomplikowana i czasochłonna, dlatego warto powierzyć to osobie specjalizującej się w tym zakresie. Radca prawny z Łodzi świadczący usługi w ramach prawa spadkowego posiada wykształcenie i doświadczenie niezbędne do właściwego zrozumienia i przestrzegania przepisów prawa spadkowego. Jako specjalista, będzie mógł świadczyć profesjonalne porady w zakresie działań, które należy podjąć w celu zabezpieczenia Państwa interesów prawnych. Ponadto, pomoże zrozumieć i wykonać wszelkie czynności związane z przepisami prawa spadkowego, wyjaśnić wszelkie wątpliwości dotyczące spadków i spadkobrania oraz dostarczyć niezbędnych informacji. W zakresie jego kompetencji leży także profesjonalne sporządzenie wniosków, np. wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, a także wszelkich innych dokumentów związanych z prawem spadkowym. Radca prawny specjalizujący się w sprawach spadkowych może także reprezentować Klienta w postępowaniu sądowym, w tym np. w postępowaniu o unieważnienie testamentu lub postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.