Nasza kancelaria prawna prowadzi sprawy z następujących dziedzin prawa:

Prawo Cywilne

 • Sporządzanie umów cywilnoprawnych
 • Umowa przedwstępna
 • Zasiedzenie
 • Stwierdzenie nieważności czynności prawnej
 • Służebność przesyłu
 • Zadośćuczynienie
 • Immisje
 • Ochrona dóbr osobistych
 • Zniesienie współwłasności nieruchomości
 • Zmiana treści służebności gruntowej
 • Skarga pauliańska
 • Cesje
 • Ustalenie istnienia stosunku prawnego
 • Eksmisja
 • Czyny niedozwolone
 • Rękojmia
 • Bezpodstawne wzbogacenie
 • Nienależne świadczenie
 • Upadłość konsumencka
 • rozwód
 • podział majątku po rozwodzie
 • separacja
 • alimenty
 • zabezpieczenie potrzeb rodziny
 • kontakty z dzieckiem
 • eksmisja małżonka
 • ustalenie tymczasowego korzystania ze wspólnego mieszkania
 • ustalenie miejsca pobytu dziecka
 • władza rodzicielska
 • rozdzielność majątkowa
 • unieważnienie małżeństwa
 • ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
 • ubezwłasnowolnienie
 • stwierdzenie nabycia spadku
 • stwierdzenie nieważności testamentu
 • przyjęcie spadku
 • odrzucenie spadku
 • dział spadku
 • zachowek
 • niegodność dziedziczenia
 • wykonanie zapisu lub polecenia
 • zabezpieczenie spadku
 • uchylenie aktu poświadczenia dziedziczenia
 • odpowiedzialność za długi spadkowe
 • Utworzenie spółki
 • Przekształcenie spółki
 • Likwidacja spółki
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Spółka partnerska
 • Spółka jawna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka komandytowo akcyjna
 • Spółka akcyjna
 • Stwierdzenie nieważności uchwały
 • Actio pro socio
 • Wyłączenie wspólnika
 • Pozew o zapłatę
 • Tytuł wykonawczy
 • Prawo upadłościowe